Kao glavni izvođač, najprije s našim klijentima stvaramo najvišu razinu povjerenja i integriteta.

Učinkoviti MEPRO HVAC sistemi

HVAC – Heating, Ventilating, and Air Conditioning / grijanje, ventilacija i klimatizacija.

MEPRO na tržištu nudi projektiranje, izvođenje i održavanje instalacija grijanja, ventilacije i klimatizacije. Te tri središnje funkcije međusobno su povezane sa potrebom pružanja toplinske udobnosti i prihvatljive kvalitete zraka u razumnim troškovima instalacija, rada i održavanja. HVAC tehnologija danas je prisutna u svakom objektu i uključujućje projektiranje sustava, izgradnju, nabavu opreme, izvođenje radova i održavanje sistema.

PRED KONSTRUKCIJSKE USLUGE

Detaljno pred-konstrukcijsko planiranje ključno je za uspješno izvođenje HVAC instalacija i isporuku HVAC sustava na vrijeme.

Svako gradilište je jedinstveno po opsegu, ali poslovni procesi sustavno se primjenjuju u svakom građevinskom HVAC projektu.

MEPRO NA GRADILIŠTU PLANIRA

  • osigurati sav materijal, radnu snagu, opremu i usluge.
  • kooperacija s različitim trgovačkim i specijalnim izvođačima radova.
  • projektiranje i izrada projektne dokumentacije.
  • praćenje rasporeda i novčanog toka.
  • vođenje točne evidencije i dokumentacije.
  • osiguranje sigurnosti djelatnika i projektnog gradilišta

Sjajne stvari u poslovanju nikada ne radi jedan čovek, nego tim ljudi.

Što osigurava uspješnost projekta

Stručnost i učinkovitost zaposlenika na projektu

Baš kao i u svakom drugom dijelu MEPRO-a, ključ uspjeha leži prije svega u ljudskim resursima i našem partnerskom pristupu. Stručan inženjerski tim, administrativna uredska podrška sa upravom i visoko motiviranim iskusnim zaposlenicima na gradilištu, zajedničkim radom i predanošću osiguravaju kvalitetu te isporuku svih usluga u zadanim rokovima.

Izvođenje vrijednosnog inženjeringa

Benefiti koji se postižu pomoću vrijednosne metodologije odnosno provođenjem vrijdnosnog inženjeringa daleko nadmašuju uloženo. Smanjenjem vremena i troškova, a povećanjem kvalitete, pridonose korporativnom uspjehu i vrijednosti poreznog obveznika.

Vrijednosna Metodologija (VM) je sustavan i strukturiran pristup za poboljšanje projekata, proizvoda i procesa. VM, koji je također poznat kao vrijednosni inženjering, koristi se za analizu i poboljšanje instalaterskih procesa, projektiranja i upravljanja MEPRO HVAC & Elektro projekta te poslovnih i administrativnih procesa.

Inspekcija i zaštita na radu

Redovitim inspekcijama, MEPRO osigurava sigurnost gradilišta. Mjere zaštite na radu u MEPRU provode rukovodeće osobe i svaki zaposlenik u svom djelokrugu rada.

Shodno tome svi rukovodeći i izvršni zaposlenici koji samostalno obavljaju radne zadaće osposobljeni su za rad na siguran način.

Na taj način MEPRO smanjenjuje broj nezgoda, profesionalnih bolesti i materijalnih gubitaka nastalih zbog zastoja u radu.

Upravljanje projektom i vremensko planiranje

Planiranje i upravljanje za cilj imaju predvidjeti budućnost, a pritom se u obzir moraju uzeti brojne neizvjesnosti i pretpostavke. Kao rezultat toga, mnogi ljudi vjeruju da je dobar projektni plan ili raspored više umjetnost nego znanost.

Stekli smo zavidnu reputaciju za visoku kvalitetu izvedenih radova i inženjering poslova, a naše iskustvo u upravljanju projektima koje smo stekli tijekom dugog niza godina u branši, stoji Vam na raspolaganju.

Tražite rješenje za instalacije na Vašem projektu?