Osiguranje energetske učinkovitosti

Liberalizacijom energetskog tržišta u Europi, razvojem tehnologija vezanih uz obnovljive izvore energije i ubrzanim donošenjem zakonske regulative koja prati ovo područje, otvorene su mogućnosti za pojedince i subjekte u primjeni ovih znanja. Ono je danas komercijalno dostupno, a pretpostavlja nove mogućnosti za korisnike energije i eksperte, kompanije koji se bave uslugama u energetici. Mepro s misijom inovatora i regionalnog nositelja za pitanja usluga vezanih uz energetsku održivost pomoći će vam odgovoriti na pitanje učinkovitosti i efektivnosti.

Učinkovitost

Energija - Mepro energetska rješenja

Sukladno vašim potrebama, određujemo koje su to aktivnosti, koja tehnologija optimalno iskorištava Vaše postojeće mogućnosti ili stvara nove, uz maksimizaciju ušteda i jasno iskazan period povrat investicije prije bilo kakve intervencije. MEPRO će vam dati idejno rješenje sustava koji će na najracionalniji mogući način osigurati zadovoljenje energetskih potreba i za vas izvesti takav projekt po sistemu ključ-u-ruke.

Efektivnost

Mepro energetska učinkovitost

Energetska održivost vezana je uz oblik i opseg pratećih usluga koje najekonomičnije koristite predloženi energetski sustav. U fokusu je sveobuhvatno i cjelovito tehničko-tehnološko i financijsko rješenje energetskog sustava, bazirano na vrijednosti za klijenta.

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE I NOVE TEHNOLOGIJE

U današnje vrijeme rastućih troškova grijanja konvencionalnim sustavima (prirodni plin, ukapljeni naftni plin, mazut, elektrootporno grijanje, centralizirani toplinski sustavi) i svjesnosti o očuvanju okoliša, ELKOM je prepoznao trend globalnog rasta primjene obnovljivih izvora energije u ukupnoj energetskoj potrošnji. Danas smo u mogućnosti uspješno projektirati i izvoditi sustave koji iskorištavaju: – geotermalnu energiju – solarnu energiju – hibridne sustave obnovljivih izvora energije i konvencionalnih sustava – kogeneracije i trigeneracije.

Neovisno o veličini i namjeni razmatranog objekta; obiteljske kuće, hotela, poslovne zgrade ili velikih industrijskih objekata, tim stručnjaka će za vas izvršiti projektni zadatak i ponuditi vam energetski učinkovito rješenje, neovisno radi li se o novoj građevini ili retrofit sustavu.

Oprema koju ugrađujemo u procesu aplikacije predstavlja neka od najboljih rješenja u ovoj industriji, dok s pojedinim svjetskim proizvođačima opreme imamo i posebno regulirane odnose (npr. WaterFurnace USA, Clivet Italija). U mogućnosti smo za naše projekte nabavljati visokoprilagođenu opremu sukladno posebnim željama korisnika, odnosno prema zahtjevima projekta, opremu koju predmetni proizvođači za nas moguće proizvode sukladno našoj specifikaciji.

Naposlijetku, naglasili bismo da geotermalne dizalice topline koje koriste sustav voda-voda i zemlja-voda, u kombinaciji sa solarnim panelima, danas predstavljaju najučinkovitije sustave grijanja i hlađenja. U usporedbi s konvencionalnim grijanjem i hlađenjem nude uštede i preko 50% na godišnjoj bazi.

USLUGE U ENERGETICI

Posljednjih godina tržište sustava baziranih na obnovljivim izvorima energije drastično se mijenja. Imajući na umu ostvarenje ušteda, korisnicima u zadovoljenju njihovih energetskih potreba danas više nije dovoljno samo nuditi suvremene i zanimljive tehnologije. Potrebno je osigurati i ekonomičnost, istinski kompletnu uslugu – cjelovito upravljanje energetskim potrebama sa uključenim pratećim uslugama i financijskim paketima. To je ključno što nas diferencira na tržištu.

U segmentu usluga u energetici, MEPRO razvija inovativne modele upravljanja energetskim potrebama i otvara mogućnosti višegodišnjih ugovora vezanih uz to. Riječ je o korisnički-orjentiranim i fleksibilnim modelima financijskog upravljanja i klijentu prilagođenih rješenja. U fokusu je korisnik i traži se za njega najpovoljnije i najpraktičnije rješenje.

Problem upravljanja kvalitetom ne proizlazi iz onoga što ljudi ne znaju, već iz onoga što misle da znaju.
Philip B. Crosby

Uspjeh na projektu Mepro osigurava sa:

Stručnost i učinkovitost zaposlenika na prokjektu

Baš kao i u svakom drugom dijelu MEPRO-a, ključ uspjeha leži prije svega u ljudskim resursima i našem partnerskom pristupu. Stručan inženjerski tim, administrativna uredska podrška sa upravom i visoko motiviranim iskusnim zaposlenicima na gradilištu, zajedničkim radom i predanošću osiguravaju kvalitetu te isporuku svih usluga u zadanim rokovima.

Vrijednosni inženjering

Benefiti koji se postižu pomoću vrijednosne metodologije odnosno provođenjem vrijdnosnog inženjeringa daleko nadmašuju uloženo. Smanjenjem vremena i troškova, a povećanjem kvalitete, pridonose korporativnom uspjehu i vrijednosti poreznog obveznika.

Vrijednosna Metodologija (VM) je sustavan i strukturiran pristup za poboljšanje projekata, proizvoda i procesa. VM, koji je također poznat kao vrijednosni inženjering, koristi se za analizu i poboljšanje instalaterskih procesa, projektiranja i upravljanja MEPRO HVAC & Elektro projekta te poslovnih i administrativnih procesa.

Inspekcije i zaštita na radu

Redovitim inspekcijama, MEPRO osigurava sigurnost gradilišta. Mjere zaštite na radu u MEPRU provode rukovodeće osobe i svaki zaposlenik u svom djelokrugu rada.

Shodno tome svi rukovodeći i izvršni zaposlenici koji samostalno obavljaju radne zadaće osposobljeni su za rad na siguran način.

Na taj način MEPRO smanjenjuje broj nezgoda, profesionalnih bolesti i materijalnih gubitaka nastalih zbog zastoja u radu.

Upravljanje projektom i vremensko planiranje

Planiranje i upravljanje za cilj imaju predvidjeti budućnost, a pritom se u obzir moraju uzeti brojne neizvjesnosti i pretpostavke. Kao rezultat toga, mnogi ljudi vjeruju da je dobar projektni plan ili raspored više umjetnost nego znanost.

Stekli smo zavidnu reputaciju za visoku kvalitetu izvedenih radova i inženjering poslova, a naše iskustvo u upravljanju projektima koje smo stekli tijekom dugog niza godina u branši, stoji Vam na raspolaganju.

Tražite rješenje za energetsku učinkovitost na Vašem projektu?