MEPRO PROJEKTIRA I IZVODI RADOVE

Kao glavni izvođač, najprije stvaramo najvišu razinu povjerenja i integriteta s našim klijentima koji je ključan u realizaciji projekta i ispunjavanju zadanih rokova.

MEPRO je usluge projektiranja preuzeo od velikih građevinskih izvođača sa projektantskim iskustvom. Zahvaljujući tehničkom i komercijalnom iskustvu znamo što će na vešem gradilištu funkcionirati, a što neće.

Naše inženjerske usluge pokrivaju sve mehaničke i električne aspekte projekta, od akustike i temperature do esencijalne snage i podatkovnih usluga.

Što osigurava uspješnost projekta

Stručnost i učinkovitost zaposlenika na projektu

Baš kao i u svakom drugom dijelu MEPRO-a, ključ uspjeha leži prije svega u ljudskim resursima i našem partnerskom pristupu. Stručan inženjerski tim, administrativna uredska podrška sa upravom i visoko motiviranim iskusnim zaposlenicima na gradilištu, zajedničkim radom i predanošću osiguravaju kvalitetu te isporuku svih usluga u zadanim rokovima.

Izvođenje vrijednosnog inženjeringa

Benefiti koji se postižu pomoću vrijednosne metodologije odnosno provođenjem vrijednosnog inženjeringa daleko nadmašuju uloženo. Smanjenjem vremena i troškova, a povećanjem kvalitete, pridonose korporativnom uspjehu i vrijednosti poreznog obveznika.

Vrijednosna Metodologija (VM) je sustavan i strukturiran pristup za poboljšanje projekata, proizvoda i procesa. VM, koji je također poznat kao vrijednosni inženjering, koristi se za analizu i poboljšanje instalaterskih procesa, projektiranja i upravljanja MEPRO HVAC & Elektro projekta te poslovnih i administrativnih procesa.

Inspekcija i zaštita na radu

Redovitim inspekcijama, MEPRO osigurava sigurnost gradilišta. Mjere zaštite na radu u MEPRU provode rukovodeće osobe i svaki zaposlenik u svom djelokrugu rada.

Shodno tome svi rukovodeći i izvršni zaposlenici koji samostalno obavljaju radne zadaće osposobljeni su za rad na siguran način.

Na taj način MEPRO smanjenjuje broj nezgoda, profesionalnih bolesti i materijalnih gubitaka nastalih zbog zastoja u radu.

Upravljanje projektom i vremensko planiranje

Planiranje i upravljanje za cilj imaju predvidjeti budućnost, a pritom se u obzir moraju uzeti brojne neizvjesnosti i pretpostavke. Kao rezultat toga, mnogi ljudi vjeruju da je dobar projektni plan ili raspored više umjetnost nego znanost.

Stekli smo zavidnu reputaciju za visoku kvalitetu izvedenih radova i inženjering poslova, a naše iskustvo u upravljanju projektima koje smo stekli tijekom dugog niza godina u branši, stoji Vam na raspolaganju.

Tražite projektanata za HVAC i elektroinstalacije na Vašem projektu?